دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

 

ردیف

نام گروه

مقطع

مدیر گروه

تلفن داخلی

کارشناس گروه

تلفن داخلی

وبلاگ

1

جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

دکتری تخصصی

دکترمجید شمس

2263

آقای سیدنصراله موسوی

2107

 

2

آموزش زبان انگلیسی

دکتری تخصصی

 دکترپیمان رجبی

 

آقای علی رحمانی

2282

 

 

 

 

چارت و سرفصل درسی دکتری تخصصی

 

ردیف

مقطع تحصیلی

دوره تحصیلی

عنوان رشته

کد رشته

دانلود چارت

دانلود سرفصل

1

دکتری تخصصی

تمام وقت

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

875

دانلود

دانلود

2

دکتری تخصصی

تمام وقت

آموزش زبان انگلیسی

 238

  دانلود

دانلود

 

 

ليست سرفصل کلیه رشته هاي دوره دكتري دانشگاه آزاد اسلامي

 

دریافت سرفصل ها از سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری